Regulamin konkursu plastycznego organizowanego w dniach 14.10 – 6.12.2019 roku przez Bibliotekę Gminną w Podegrodziu pt.: „CZYTAĆ, NIE CZYTAĆ…?- - wykonaj plakat promujący c

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego czytanie książek.

3.Plakat może być wykonany dowolną techniką według inwencji i pomysłowości uczniów.

4.Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje:

-imię i nazwisko ucznia,

-klasa, szkoła,

-telefon kontaktowy,

5. Prace uczniów przyjmowane będą przez organizatorów konkursu do 29.11.2019 roku

w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.

 

Kryteria oceniania:

 

1.Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział

w konkursie.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.12.2019 roku o godz. 14 00 w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.

3.Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu

wg następujących kryteriów:

-ogólne wrażenia artystyczne,

-dobór i wykorzystanie materiałów,

-wkład pracy,

-walory artystyczne dzieła

-estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

-oryginalny pomysł.

-zgodność z tematyką konkursu.

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

 

Tagi