„Aktywna tablica”

 

     W związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  informacyjno–komunikacyjnych – „Aktywna tablica” od września korzystamy w naszej szkole z tablic interaktywnych.

     Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwoliło nauczycielom wszystkich przedmiotów na wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez częstsze korzystanie na lekcjach z zasobów internetowych, z czym wiąże się oddziaływanie na wiele zmysłów; stosowanie ćwiczeń interaktywnych, wykorzystanie filmów dydaktycznych, programów edukacyjnych, a w szczególności multimedialnych.

     Z kolei u uczniów widoczne jest większe zaangażowanie w proces lekcyjny, lepsza motywacja i koncentracja uwagi na zadaniach. Wizualizacja to bardziej efektywny sposób przekazywania treści, który pozwala uczniom na lepsze zrozumienie poznawanych problemów, faktów, zjawisk przyrodniczych, pojęć, idei itp.

     Przed nami ważne zadanie, jakim jest praktyczne wykorzystanie możliwości  posiadanych tablic interaktywnych. Jednakże wykonany został pierwszy krok do wyposażenia nauczycieli w narzędzie podnoszące efektywność nauki, zaś młodych ludzi w wiedzę i kompetencje, które będą od nich wymagane w przyszłości.

 

Tagi

GALERIA