EKO- badacze ze Stadeł

Uczniowie  klasy III i V Szkoły Podstawowej w Stadłach, wzięli udział w projekcie „EKO -  Młodzi badacze na Sądecczyźnie”. Projekt realizowany jest przez Fundację Horyzont 360.W ramach projektu, uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych poświęconych zanieczyszczeniu wód i gleby. Następnie udali się  nad potok „Gostwiczanka”, aby dokonać badań czystości wody. Wszystkie badania  zostały wykonane profesjonalnie  z użyciem odczynników chemicznych, które szkoła otrzymała w walizce eko - badacza od Fundacji. Dzieci badały stężenie: azotynów,  azotanów, związków amonowych, fosforanów, zawartość żelaza, twardość i kwasowość wody oraz gleby w pobliżu potoku.  Wyniki badań wykazały, iż potok Gostwiczanka jest bardzo czysty. Świadczą o tym także rośliny i zwierzęta występujące w nim i w bliskiej okolicy. Projekt ten wzbogacił  wiedzę uczniów o ekologii, a także o tym,  jak ważne jest dbanie o przyrodę, a w szczególności o wodę.

SP STADŁA

 

Tagi

GALERIA