Nie piję, nie biję, ratuję życie

W miesiącach wrzesień-listopad 2019r Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod patronatem Pana Wójta Gminy Podegrodzie prowadzą kampanię profilaktyczną : Nie piję, nie biję, ratuję życie”.

Jednym z ważnych punktów kampanii była „Czerwona Niedziela” zorganizowana gościnnie  w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu we współpracy z Sądeckim Punktem Krwiodawstwa.W tym dniu stawiło się ponad 40 osób chętnych do oddania krwi, 29 osób zostało zakwalifikowanych. Łącznie w tym dniu oddaliśmy 15 litrów krwi. Akcja oddawania krwi spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, co mobilizuje Gminę do organizowania takich wydarzeń częściej.

Akcję krwiodawstwa wspomagały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Naszacowicach, które przygotowały pyszne przekąski dla uczestników.

Niemniej istotne były działania szkół w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci. Oprócz zajęć wychowawczych prowadzony był Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „ Młodość wolna od uzależnień”. Pan Wójt wraz z firmą Skilled Bike ufundowali atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursu. Jednak żadne z dzieci nie pozostało bez wyróżnienia, wszyscy otrzymali nagrody pocieszenia. Ponadto w listopadzie w najstarszych klasach szkół podstawowych prowadzone będą zajęcia terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

 

W najbliższy wtorek w ramach prowadzonej profilaktyki zorganizowana będzie konferencja dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy oraz przeciwdziałanie uzależnieniom – Członków GKRPA, ZI z Podegrodzia oraz sąsiedzkich gmin,  Dyrektorów Szkół, Pedagogów. Na spotkanie zaproszeni zostali również Radni oraz Sołtysi z terenu Podegrodzia.  Podczas konferencji P. Aspirant Sztabowy z KMP w Nowym Sączu Barbara Leśniak omówi zagadnienia związane z Procedurą „Niebieskie Karty”.

Tagi

GALERIA