Budynek w Brzeznej wynajęty pod ośrodek zdrowia

W dniu 09.08.2019 została podpisana umowa najmu. Stronami w umowie byli: Gmina Podegrodzie oraz Zdrowie Rodziny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. Rada Gminy Podegrodzie wyraziła zgodę na oddanie w najem, budynku przeznaczonego pod działalność Ośrodka Zdrowia w Brzeznej.

Tagi

GALERIA