Informacja dla opiekunów grobów w związku z pracami inwentaryzacyjnymi cmentarzy

W  związku z zaplanowaną inwentaryzacją grobów na Cmentarzach Komunalnych położonych w Brzeznej, Gostwicy, Podegrodziu i Podrzeczu, Wójt Gminy Podegrodzie zwraca się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów
o wcześniejsze ich uprzątnięcie oraz odsłonięcie tabliczek nagrobnych.

Zwracam się również z prośbą do opiekunów grobów, na których nie ma zamieszczonej żadnej tabliczki o umieszczenie tymczasowej informacji,
kto w danym miejscu spoczywa (np. klepsydra lub informacja na kartce papieru).

Podczas prowadzonej inwentaryzacji będą wykonywane zdjęcia grobów
(do 4 zdjęć) w celu stworzenia katalogu on-line, dostępnego dla każdego mieszkańca.

Tagi