Promesa w ramach środków Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól

Podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, Wójt Stanisław Banach  odebrał  promesę na modernizację dróg dojazdowych do pól na kwotę 103 829 zł. Pochodzą one z rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tagi