WYPEŁNIJ ANKIETĘ DO BAZY INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE

W związku z obowiązkiem prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków Urząd Gminy Podegrodzie zwraca się z prośbą do Mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety.

Uzupełnienie wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym
z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego dlatego mieszkańcy, którzy nie składali w latach ubiegłych podobnej ankiety proszeni są o potraktowanie sprawy jako ważnej i jej wypełnienie. Pozyskanie danych z ankiet umożliwi Gminie wywiązanie się
z obowiązku realizowania w/w programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na Gminę podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Informacje pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków” na terenie Gminy Podegrodzie i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim. 

Wypełnioną ankietę (wersja doc. lub pdf) należy dostarczyć listownie lub osobiście do Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248 pok. 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.surma@podegrodzie.pl.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej:

https://forms.gle/oswVKV1mWJp6t4qy7

 

Załączniki:

  1. Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (wersja .doc)
  2. Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (wersja .pdf)
  3. Ankieta wersja ON-LINE: https://forms.gle/oswVKV1mWJp6t4qy7

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Podegrodzie – reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Podegrodziu 248, 33-386 Podegrodzie tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej  wynikającej z Art. 13 rozporządzenia o ochronie danych: RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Podegrodzie w zakładce RODO pod adresem: http://bip.podegrodzie.pl/pl/61824/1/rodo.html

 

Tagi