15 - lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy istnieje już 15 lat. W trakcie obchodów jubileuszu licznie zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Dajesz” oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu Kwartetu Galicyjskiego.

Od piętnastu lat Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy, prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”,  jest drugim domem dla trzydziestu uczestników z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego, którzy w Warsztacie mają możliwość korzystania z różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja ta prowadzona jest przez terapeutów, logopedę, psychologa i rehabilitanta w pięciu pracowniach – gospodarstwa domowego, krawiectwa i haftu, aktywności twórczej, rękodzieła artystycznego oraz plastyczno-technicznej. Stowarzyszenie „Promyk” aktywnie wspiera  aktywizację zawodową swoich podopiecznych realizując projekty aktywizujące ich zawodowo poprzez udział w szkoleniach zawodowych i praktykach.

Ważną częścią rehabilitacji społecznej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy jest udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Panią Lidii Kowalczyk. Teatr „Psotnik” w roku 2014 został on laureatem 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana" Pani Anny Dymnej,  na którym zaprezentował sztukę „Lis Witalis”.  W czerwcu 2016 teatr otrzymał wyróżnienie na XIV Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. W roku 2017 teatr „Psotnik” zajął I miejsce na Przeglądzie Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica 2017 w kategorii „Grupy teatralne”, a w roku 2018 na XVI. Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach w roku 2018 teatr zajął I miejsce.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: radna wojewódzka i szefowa małopolskiego PFRON Marta Mordarska, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach, jego zastępca Stanisław Mazur i przewodniczący Rady Gminy Józef Kotarba, radni powiatowi: Krzysztof Bodziony i Joanna Szewczyk-Kubacka, przedstawiciele samorządu Podegrodzia i Łukowicy na czele z wójtem Bogdanem Łuczkowskim. Nie zabrakło oczywiście szefów WTZów z Sądecczyzny, którzy składali gratulacje i życzyli dalszej owocnej i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Gości, przywitał chór "Wiolino" ze szkoły podstawowej w Podegrodziu pod dyrekcją pani Małgorzaty Liber. Ponadto goście obejrzeli przedstawienie teatralne „Dajesz” i wysłuchali koncertu w wykonaniu Kwartetu Galicyjskiego. Wicestarosta Antoni Koszyk uhonorował też Srebrnym Jabłkiem Sądeckim Urszulę Potoniec-Mędoń - kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy.

Tagi

GALERIA