Komunikat - zbiórka odpadów komunalnych w miejscowości Brzezna, odbędzie się w dniu 13 listopada 2018r

Z uwagi na ustanowiony dzień wolny od pracy przypadający na dzień 12.11.2018 r., Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia, iż zbiórka odpadów komunalnych w miejscowości Brzezna, odbędzie się w dniu 13 listopada 2018r. tj. wtorek.

Tagi