Wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym badamy jakość powietrza w Gminie Podegrodzie

 

 

W ramach realizacji projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego na terenie naszej gminy w dniach od 02 do 23 marca 2018 roku będą prowadzone pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10. Pyłomierz został zainstalowany na balkonie Urzędu Gminy Podegrodzie.

Wyniki pomiarów będą publikowane on-line. Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli zobaczyć, czy danego dnia jakość powietrza zachęca do aktywności na zewnątrz, czy może lepiej pozostać w domu.

 

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu. W konsekwencji powodują przekroczenie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) - jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy) - jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) - jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore i dzieci.

Podczas dotychczasowych akcji informacyjno-edukacyjnych dzieci i młodzież wykazały się dużą wiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych wynikających z oddychania smogiem. Jednak tym nieprzekonanym przypominamy, że cząsteczka pyłu PM 10 jest 7 razy mniejsza niż średnica włosa, a cząsteczka pyłu PM 2,5 jest 28 razy mniejsza niż średnica włosa.

To właśnie ze względu na tak małe rozmiary ww. cząsteczki mogą dostawać się przez układ oddechowy, czy spojówki oczu do naszego organizmu powodując m.in.: kaszel, odchrząkiwanie, drapanie w gardle, ból gardła,  łzawienie i pieczenie oczu, stałe zmęczenie, senność, brak koncentracji, bóle głowy, łatwiejsze zapadanie na infekcje, przedłużanie się infekcji, długo utrzymujący się kaszel po infekcjach, alergie i trudniejsze do opanowania reakcje alergiczne, a także szybszy rozwój chorób serca.

W związku z tym, że o zdrowie warto dbać przez cały rok zachęcamy także do obserwacji wyników automatycznych pomiarów jakości powietrza stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej, które można sprawdzić poniżej:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/8/parametry/wszystkie

 

PRZYDATNE LINKI:

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR:

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu:

Prognozowana jakość powietrza w Małopolsce:

Tagi