Mistrz, motywacja, marzenia - trzecia edycja Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością w Podegrodziu

Mistrz, motywacja, marzenia - trzecia edycja Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością w Podegrodziu

 

Trzy słowa rozpoczynające się na M - mistrz, motywacja i marzenia – były tłem dla rozważań zaproponowanych przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy w ramach kolejnej edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością pod patronatem wójt gminy Podegrodzie, Małgorzaty Gromali.

 

Realizując działania statutowe mające na celu kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie „Promyk” po raz trzeci skierowało do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych Gminy Podegrodzie ofertę uczestnictwa w wydarzeniu, dzięki któremu mają możliwość pełniej zrozumieć możliwości, potrzeby oraz trudności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością oraz dostrzec, że w naszym środowisku są osoby, które mimo ograniczeń, jakie nakłada na nich niepełnosprawność, są w stanie aktywnie i godnie realizować siebie i swoje pasje.

Zgromadzeni 8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu goście, wśród nich wójt  Gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala, wicestarosta nowosądecki, Antoni Koszyk, dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marta Mordarska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Halina Hajtek, kierownicy i pracownicy warsztatów zajęciowej z Nowego Sącza, Czarnego Potoka, Szczawnicy, ŚDS w Starym Sączu, dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. O. Papczyńskiego w Podegrodziu, Krystyna Dąbrowska, dyrektor Gimnazjum im. Św. Jadwigi w Brzeznej, Stanisław Mazur, młodzież gimnazjalna, kadra i uczestnicy WTZ w Gostwicy oraz ich rodzice i opiekunowie a także wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Podegrodziu pod opieką pani Anity Karpierz uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu.

Tegoroczne spotkanie miało wymiar międzynarodowy ze względu na udział w nim grupy nauczycieli z Centrum Rehabilitacyjnego „Szansa” z Dniepra na Ukrainie, którzy przyjechali do Polski na seminarium na temat metod pracy z osobami z niepełnosprawnością w PWSZ w Nowym Sączu.

Wzruszającym utworem „Bóg się mamo nie pomylił” autorstwa Tomasza Misia przywitał zgromadzonych chór WIOLINO z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu pod batutą Pani Małgorzaty Liber.

Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Henryk Kula. Wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala podkreśliła integracyjny charakter projektów realizowanych przez Stowarzyszenie i wspieranych przez Gminę Podegrodzie. Wicestarosta Antoni Koszyk  zapewnił, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspiera wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. „Uważamy to za naszą powinność i jeden z głównych priorytetów.” Dyrektor małopolskiego PFRON, Marta Mordarska zauważyła, że Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością wpisują się w cykl wydarzeń wspieranych przez PFRON w Małopolsce oraz przyznała, że postrzega Stowarzyszenie „Promyk” i działający przy nim WTZ jako ważne miejsce na mapie małopolskich instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością: „Jesteście inspiracją dla innych organizacji”.

 

Aktorzy z grupy teatralnej "Psotnik" działającej przy WTZ w Gostwicy brawurowo przedstawili fragment „Tajemniczego ogrodu” w reżyserii Lidii Kowalczyk przy współpracy z kadrą WTZ . Tytułowy tajemniczy ogród udało się wyczarować dzięki współpracy z firmą Park M, która wypożyczyła rośliny do przedstawienia. Po spektaklu zaprezentowano film „Anioły są wśród nas” z udziałem uczestników WTZ, przygotowanym przez Patrycję Sojkę-Berowską, w którym podkreślali, że Warsztat jest dla nich drugim domem.

 

Wykład inaugurujący III Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością był pierwszym M na mapie spotkania. Ksiądz prałat Józef Wałaszek w trakcie wykładu „Relacja relacji mistrz - uczeń na przestrzeni dziejów” odniósł się do przykładu św. o. Stanisława Papczyńskiego, który występował w swoim życiu zarówno w roli ucznia, jak i mistrza. Następnie dokonał analizy relacji, jaka zachodzi między mistrzem a uczniem na gruncie teoretycznym. Najważniejszym aspektem tej relacji zdaniem ks. Wałaszka jest skupienie się za trzech głównych zasadach wychowania, którymi są: czas, wymaganie oraz miłość: czas, który poświęca mistrz, ale i umiejętność spożytkowania go przez ucznia; stawianie jasnych wymagań przez mistrza, i wypełnianie ich przez ucznia; miłość, która przejawia się w tym, że mistrz musi pokochać swojego ucznia, a uczeń musi spostrzegać mistrza jako dobry przykład do naśladowania. Ksiądz prałat zakończył swój wykład słowami „Proces wychowania nigdy się nie kończy, żeby uczeń był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan.”.

 

Kolejnym prelegentem była pani dr Małgorzata Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jej wykład był kolejnym M spotkania - M jak Motywacja. Tematyką jej wykładu był Efekt motyla czyli o roli motywacji w osiąganiu sukcesów życiowych. Pani doktor przybliżyła wszystkim czym jest motywacja oraz jakie są zasady jej wzbudzenia i podtrzymania. Dzięki różnym metaforom i przykładom z życia uczestnicy spotkania nabyli konkretną wiedzę odnośnie sposobów motywowania nie tylko siebie, ale i innych. Dowiedzieli się również, że nawet uśmiech, czy głębokie spojrzenie w oczy może być takim efektem motyla pobudzającym motywację do działania. Dr Sitarczyk podkreśliła rolę rodziców, opiekunów i osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością oraz znaczenie w procesie motywacji instytucji takich, jak WTZ. Zakończyła swój wykład słowami z „Alicji w Krainie Czarów” „Musisz stale działać lepiej. Musisz z całych sił biec, aby pozostać w tym samym miejscu. Aby posuwać się naprzód, trzeba biec dwa razy szybciej.”

 

Dr Sitarczyk wspomniała w swojej wypowiedzi o tym, że każdy z nas ma talent. Prawdziwy talent mogliśmy gościć jako ostatnie M spotkania M - jak Michał Ziomek, ale i M - jak jego Marzenie. Pan Michał jest artystą i kompozytorem, właśnie jest w trakcie pracy nad swoją debiutancką płytą. Opowiedział zebranym o swojej drodze do realizacji marzeń i poszczególnych jej etapach. DROGA według Michała jest akronimem: D to Działanie, R to Rezygnacja, O to Obawa, G to Głód, A to Akcja. Wystarczy, że jedna osoba doceni to co potrafisz najlepiej, bo inni ludzie są dla nas lustrem. Lustrem w takim sensie, że jeżeli ktoś zderzy swój talent z drugim człowiekiem, może zobaczyć wtedy odbicie siebie.

Organizatorzy ogłosili wyniki konkursu literackiego „Niepełnosprawność w literaturze, filmie i życiu…”, w którym wzięli udział uczniowie z gimnazjum w Brzeznej i Podegrodziu. Wśród 36 prac 27 uczestników w kategorii proza I miejsce zajęła Kinga Zaczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Nieograniczeni”. Przyznano dwa drugie miejsca – jedno przypadło Julii Jaskółce z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Dogoniłam marzenia”, drugie Jolancie Mrówce z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Koniec jest początkiem i nową NADZIEJĄ”. III miejsce zajęły ex aequo trzy osoby - Natalia Lompart z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Na przekór marzeniom”, Natalia Skoczeń z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Szansa, oraz Zuzanna Garncarczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Kartki”.  W kategorii wiersz przyznano dwie nagrody – dwa pierwsze miejsca zajęły ex aequo Anna Bargieł z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za wiersze „Dwie strony medalu”, „Izolowani”, ”Akceptacja” oraz Ewa Malaga z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za wiersze „Wspólny biegun”, „Czasami. Często. Zawsze.” „Pełna Niepełnosprawność codzienności” oraz „Skrajności”. Komisja konkursowa, w skład której wchodziły polonistki – Barbara Kula, Małgorzata Janur, Teresa Mędoń i Maria Krężołek -  podkreśliła, że uczestniczki konkursu wykazały się dojrzałym podejściem do trudnego tematu i dużą wrażliwością, a  prace posiadały twórczy charakter oraz wyraźne walory literackie i nawiązywały do zaleconych w regulaminie tekstów.

W ramach III edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Podegrodzie. Nauczyciele przygotowali uczniów do konkursu poprzez przeczytanie i omówienie V części wydanej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” „Bajki bez barier” pt.: „Tajemnica znikających ciasteczek”,  traktującą o osobach z zespołem Downa, do której uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali ilustracje. Komisja konkursowa w składzie – Teresa Cabała, Jacek Kula, i Szczepan Owsianka wyróżnili 6 spośród 37 nadesłanych prac. I miejsce zajął Bartłomiej Jachowicz z SP w Gostwicy za pracę „Znikające ciasteczka”, II miejsce przypadło Filipowi Bodzionemu z SP w Długołęce-Świerkli za pracę „Mikołajowe ciasteczka”, na III miejscu znalazła się praca „W poszukiwaniu złodzieja” Zuzanny Siwulskiej z SP w Olszance. Wyróżnienia otrzymały - Paulina Gancarczyk z SP w Olszanie za pracę „Tajemnica znikających ciasteczek, Barbara Mikulec z SP w Brzeznej, za pracę „Łatwo zranić” oraz Julia Mastalska z SP w Brzeznej za pracę „Wspólna zabawa”. Ponadto uczestnicy i pracownicy WTZ przyznali wyróżnienie Karolinie Fiut z ZSPG w Podegrodziu za pracę „Piknik dzieci na kocyku”.

5 maja organizatorzy „Dni Godności…” zaprosili uczestników konkursu plastycznego, ich nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, gdzie uczestnicy WTZ w Gostwicy wystawili sztukę „Tajemniczy ogród”. Uczniowie z wielkim zapałem wzięli udział w quizie ze znajomości treści bajki terapeutycznej "Tajemnica znikających ciasteczek", do której przygotowali ilustracje i wspólnie z uczestnikami WTZ nauczyli się piosenki „Jesteśmy tu, jesteśmy teraz…”.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z dyrektorami szkól podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli polonistów i plastyków, dzięki którym oba konkursy mogły zostać zorganizowane.

„Naszym obowiązkiem jako rodziców, wychowawców, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych jest prezentować pozytywne wzorce i wartości. Organizatorzy III Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć biorącym w nich udział tematykę niepełnosprawności w sposób, który wpłynie na kształtowanie w najmłodszym pokoleniu postaw zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością.”, mówi koordynator projektu, Urszula Potoniec-Mędoń.

Przygotowanie tak różnorodnego programu nie byłoby możliwe bez dofinansowania przez Urząd Gminy w Podegrodziu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ani bez wsparcia firm i instytucji, które rzeczowo i finansowo wsparły tę inicjatywę, a są nimi: Gmina Podegrodzie, Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, Nadleśnictwo Stary Sącz, Firma Handlowo-Usługowa „Gród” – Państwo Zofia i Wiesław Czop, sklep Groszek w Gostwicy – Pani Krystyna Plata, Salon jubilerski „Sezam biżuterii” - Państwo Barbara i Bogdan Buczek, "Pilula" S.C. Apteka Państwo Małgorzata i Marek Piękoś, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Państwa Jadwigi i Józefa Konstantych, Firma Usługowo-Handlowa "Kardan", Łukowica, Państwo Barbara i Tadeusz Więcławek, Firma DUET Paweł Potoniec, Piotr Wolak, Wojciech Potoniec,  firma Inter-styl Pana Janusza Rusnaka, firma Cukierniczo-Gastronomiczna „Grześ” z Nawojowej oraz firma Gastronomiczna „Raj” z Gołkowic Dolnych, a także Wydawnictwo Znak oraz Park M. Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim partnerom, sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom za okazane wsparcie – i już dziś zapraszają na kolejną edycję Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością – za rok.

 

Patrycja Sojka-Berowska

Urszula Potoniec-Mędoń

 

zdjęcia: Foto-Video „Wiol-raf”

Tagi

GALERIA