IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Welcome to Australia”

We wtorek 26 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Dlugołęce-Świerkli odbył się etap finałowy IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie. Kolejna już edycja konkursu nosiła nazwę ‘Welcome to Australia” i została wzbogacona o elementy geografii, historii, kultury oraz życia codziennego tego anglojęzycznego kraju. 

Tegoroczny konkurs realizowany był w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, organizowanym przez Gminę Podegrodzie. Organizatorami konkursu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Welcome to Australia” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie były Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli i Olszance oraz Stowarzyszenie ADSUM z Brzeznej. Partnerem projektu było Województwo Małopolskie.

Konkurs promował zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, koncentrowanie uwagi na rozwoju sprawności językowych, zainteresowaniu różnicami kulturowymi, popularyzacji języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych, doskonaleniu znajomości języka angielskiego, motywowaniu uczniów do nauki, propagowaniu wykorzystania technologii komputerowej w nauce języków obcych, oraz umożliwieniu uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

Pomysł zorganizowania konkursu to inicjatywa dwóch nauczycielek języka angielskiego pani Marty Pustułki - Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance oraz pani Kornelii Potoniec-Szarek - Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli.

21 marca 2016 w dziewięciu szkołach podstawowych gminy Podegrodzie odbyły się eliminacje szkolne mające na celu wyłonienie trzyosobowego zespołu, który właśnie 26 kwietnia reprezentował szkołę w etapie finałowym.

W tym roku szkolnym udział wzięły następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Brzeznej

Szkoła Podstawowa w Brzeznej- Litaczu

Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli

Szkoła Podstawowa w Gostwicy

Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi

Szkoła Podstawowa w Olszance

Szkoła Podstawowa w Olszanej

Szkoła Podstawowa w Stadłach

IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego rozpoczęła pani mgr Katarzyna Plata- dyrektor SP w Długołęce-Świerkli, witając wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia ADSUM Urszula Potoniec-Mędoń. Swoją obecnością zaszczyciły nas przedstawicielki Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego - pani Alicja Derkowska i Julie Bourdaux, której towarzyszył mąż, Charles Merrill. Po części oficjalnej rozpoczął się konkurs, który trwał około 2 godzin. Składał się on z następujących zadań: praca z filmem, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, krzyżówki, zagadki językowe oraz gramatyczne, rozwiązywanie quizów, gier językowych oraz zadania sprawdzające wiedzę o geografii, kulturze i życiu codziennym Australii.

Uczniowie z wypiekami na twarzy i zaangażowaniem podjęli się trudu walki o czołowe miejsca. Każdej drużynie przyświecał jeden wspólny cel - miejsce na podium. W czasie przerwy zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie mogli odpocząć i poczęstować się przygotowanymi przekąskami. Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze, która udzieliła się nie tylko uczestnikom, ale również nauczycielom, którzy przygotowywali swoich podopiecznych.

Po zakończonej rywalizacji zespołów, komisja konkursowa przystąpiła do oceniania prac a potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wójt Gminy Podegrodzie mgr Małgorzata Gromala wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody oraz dyplomy.

A oto wyniki rywalizacji:

miejsce I – SP im Jana III Sobieskiego w Brzeznej, w składzie: Patrycja Doniec, Zuzanna Schoneich, Arkadiusz Słaby

miejsce II- SP w Stadłach, w składzie: Kamil Rostocki, Jakub Postrożny, Oliwia Grońska

miejsce III SP w Gostwicy, w składzie: Milena Witkowska, Patrycja Fryzowicz, Izabela Szelec

Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze, która udzieliła się nie tylko uczestnikom, ale również nauczycielom, którzy przygotowywali swoich podopiecznych.

Organizacja konkursu oraz zakup nagród dla wszystkich uczestników był możliwy dzięki wsparciu licznych sponsorów i partnerów - Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Gminy w Podgrodziu, Stowarzyszenia ADSUM z Brzeznej oraz Fundacji PASE w Warszawie.

a także:


Bank Spółdzielczy Podegrodzie
Zenon Siwulski –Firma Handlowa „Siwulski” – Olszanka
Danuta i Władysław Pasoń – Usługi Tartaczne – Olszanka
Firma „SKILLEDBIKE” – Olszanka
Firma „Duet” – Producent Drzwi i Mebli
Małgorzata i Marek Piękoś – Apteka „Pilula” w Podegrodziu
Małgorzata Wysocka Konior i Agnieszka Kawka - Apteka w Brzeznej
Janusz Rusnak – Firma „Inter-Styl”
Firma Gastronomiczna „Raj”
Renata Stolarska – Firma Handlowa „Renex” – Gołkowice Górne
Firma „KOMPERION” Serwis i sklep komputerowy Łącko

Tagi

GALERIA