Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PRZYPOMINAMY 30 czerwca upływa termin na złożenie deklaracji do Bazy CEEB

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Przypominamy, że na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku masz czas tylko do końca czerwca 2022r.

Złożenie deklaracji do CEEB jest szczególnie istotne, jeśli chcemy się ubiegać o dodatek osłonowy z Tarczy Antyinflacyjnej.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Za jej wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio do bazy CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć:

  • w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód;
  • jeżeli nie mamy dostępu do Internetu deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy Podegrodzie (gdzie dostępne są również jej druki).

 Aby złożyć deklarację przez Internet wejdź na stronę: https://ceeb.gov.pl/

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych po 1 lipca 2021r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021r. należy składać do 30 czerwca 2022r.

Kary:

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

CEEB, a dodatek osłonowy z Tarczy Antyinflacyjnej.

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w urzędzie gminy właściwym wg miejsca zamieszkania do 31 października 2022 roku.

Więcej na temat dodatku osłonowego można przeczytać: http://podegrodzie.naszops.pl/dodatek-osonowy.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

 

1301806