Przejdź do treści
Przejdź do stopki

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 10 czerwca 2022 r.

Treść

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I
z dnia 10 czerwca 2022 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655), w celu powołania w gminie Podegrodzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Podegrodzie zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I informuje, conastępuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, w liczbie 6.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I
(-) Janusz Przepióra

1301817