Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KOCHAM, DBAM, CHRONIĘ -RAZEM MAMY MOC

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

KOCHAM, DBAM, CHRONIĘ -RAZEM MAMY MOC pod takim hasłem rozpocznie się kolejna społeczna kampania profilaktyczna w roku 2022 w Gminie Podegrodzie. Kampania jest długoterminowa, czyli cyklicznie będzie trwała również w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorami w/w kampanii są :

Wójt Gminy Podegrodzie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

 

      Celem tegorocznej kampanii jest promowanie wartości rodzinnych, podkreślenie ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Bliższe relacje z rodzicami i rodzeństwem dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych. Kampania będzie się koncentrowała na rozwijaniu i wzmacnianiu wartości, a tym samym  chronienie  dzieci i młodzież przed sięganiem po różnego rodzaju używki, wśród których najważniejszym jest prawidłowo funkcjonująca rodzina, stanowiąca źródło pozytywnych wzorców.

    Do szkół rozesłano pakiety materiałów edukacyjnych- ulotki, plakaty, scenariusze na przeprowadzenie zajęć na godzinie wychowawczej. Ponadto w wszystkich Gminnych Szkołach Podstawowych przeprowadzona będzie cykliczna psychoedukacja. Będą to warsztaty dla wszystkich dzieci odpowiednio dostosowane do wieku oraz rodziców przeprowadzone przez Panią Psycholog. Warsztaty dotyczyć będą znaczenia roli rodziny w kształtowaniu człowieka. Omówione zostaną funkcje rodziny jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed negatywnymi wpływami współczesnego świata. Rodzice zapoznają się z prawidłowymi wzorcami rodzinny oraz omówią zaburzenie w systemie rodzinnym i ich wpływ na zachowanie dziecka.

Ponadto w sierpniu odbędzie się piknik rodzinny z licznym atrakcjami oraz konkursami, o szczegółach pikniku powiadomimy bliżej terminu realizacji imprezy integracyjnej dla rodzin.

 

                                                                                                                                                 

 

                                                MAMY SIEBIE . MAMY TAK WIELE

1281946