Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Analiza problemu ubóstwa energetycznego Gminy Podegrodzie

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Informujemy, że Gmina Podegrodzie przygotowuje analizę problemu ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Konieczność wykonania przez Gminę Podegrodzie analizy ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.).

Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych.

Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

  • Ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię.
  • Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.
  • Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

 

Analizę ubóstwa na terenie Gminy Podegrodzie przeprowadzi upoważniona firma:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł, z siedzibą w Ustroniu 43-450, ul. Sikorskiego 10.

1281918