Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła w dniu 7 czerwca 2017r. zorganizowało dla uczniów klas IV – VI z miejscowej Szkoły Podstawowej wycieczkę

ZDJĘCIA w GALERII