Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu

DATA I GODZINA
Sobota, 30 stycznia 2016
godz. 19:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP