Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu

DATA I GODZINA
Niedziela, 24 stycznia 2016
godz. 18:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP