Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chochorowicach

DATA I GODZINA
Niedziela, 24 stycznia 2016
godz. 15:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP