Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Wsi

DATA I GODZINA
Sobota, 23 stycznia 2016
godz. 16:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP