Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Naszacowicach

DATA I GODZINA
Niedziela, 17 stycznia 2016
godz. 15:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP