Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach

DATA I GODZINA
Sobota, 16 stycznia 2016
godz. 19:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP