Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej

DATA I GODZINA
Sobota, 16 stycznia 2016
godz. 16:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP