Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostwicy

DATA I GODZINA
Sobota, 09 stycznia 2016
godz. 16:00
LOKALIZACJA
Remiza OSP