Dopłata do kastracji/sterylizacji zwierząt domowych

Czwartek, 9 marca 2017 INFORMACJA   Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu uprzejmie informuje, że w roku 2017 w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, właściciele zwierząt domowych będącymi mieszkańcami Gminy Podegrodzie mog