INFORMACJA

Poniedziałek, 29 marca 2010

Informacja

Środa, 2 maja 2018 Wójt Gminy Podegrodzie Informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że od dnia 02.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, został zamieszczony (na okres 21 dni) wykaz z nieruchomościami stanowiącymi własno