Władze Gminy

 Władze Gminy Podegrodzie

 


 

 

Wójt Gminy 

mgr Stanisław Banach

 

 

Z-ca Wójta

mgr Stanisław Mazur

 

 

Sekretarz Gminy 

mgr Piotr Lachowicz

 

 

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Pacholarz