Gimnazjum im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu otrzymało wyróżnienie w konkursie "Małopolska Szkoła z Pasją"

Kapituła Konkursowa rozstrzygnęła konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją”, którego celem było dostrzeżenie i wyróżnienie szkół prowadzących ciekawe działania pozalekcyjne współtworzone z organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym i innymi partnerami. Do konkursu zgłoszono w tym roku ponad 100 placówek szkolnych z całego województwa.

3 grudnia br. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, podczas uroczystej Gali Laureatów zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wręczono nagrody przedstawicielom zwycięskich szkół. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne jest podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Nasza szkoła umie zarazić wychowanków pasją, każdy uczeń jest traktowany podmiotowo i z należytą uwagą. Mamy bardzo zdolne, otwarte i chłonne dzieci - ważne by chcieć i umieć rozwijać ten potencjał.

 

 

 

 

 

Tagi