Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Podegrodzie a Gminą Záhradné

W dniu 30 lipca br. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Podegrodzie a Gminą Záhradné dotyczącej realizacji projektu p.n. „Pomoc w rozwoju sportu i folkloru”

Projekt realizowany jest w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, III Oś Priorytetowa – Wsparcie Inicjatyw Lokalnych (mikroprojekty)

Umowę ze Strony Gminy Záhradné podpisał Starosta – Ing. Anton Gašpár, ze strony Gminy Podegrodzie Wójt Gminy – Małgorzata Gromala.

Najważniejszym zadaniem tego projektu jest utrwalenie wspólnych transgranicznych kontaktów: kulturalnych i sportowych, poprzez lepsze poznanie się, a także promowanie lokalnych inicjatyw. 

 

 

 

Tagi