Podpisana umowa o dofinansowanie "Ścieżki historyczno - turystycznej PODEGRODZIE PRZEZ WIEKI

 

 

Miejscowość Podegrodzie jest jedną z najstarszych (potwierdzonych poprzez badania archeologiczne) miejscowości w Polsce, na terenie, której zrodziła się w przeciągu wieków bogata kultura ludowa Lachów Sądeckich. Ogromny potencjał z tym związany to nie tylko ludzie, którzy pieczołowicie kultywują bogate tradycje kultury ludowej, ale również bogata spuścizna materialna przodków. Wychodząc temu naprzeciw Gmina Podegrodzie złożyła wniosek o dofinansowanie zagospodarowania „Ścieżki historyczno – turystycznej Podegrodzie przez wieki”, której planowany przebieg obejmuje obiekty charakterystyczne dla kultury Lachów Sądeckich. Wniosek po ocenie trwającej ponad osiem miesięcy został rozpatrzony pozytywnie. W ostatnim tygodniu listopada władze gminy Podegordzie podpisały umowę o dofinansowanie omawianej inwestycji, której realizacja zaplanowana jest na rok 2011. Wniosek został złożony w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Punkty Ścieżki:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – Pierwszym punktem rozpoczynającym Ścieżkę jest budynek GOK-u, który na terenach wiejskich nie tylko pełni funkcję kulturalne, ale przede wszystkim centrum informacji i promocji gminy. Zakres pracy przy GOK-u to remont ogrodzenia oraz toalet, których funkcjonowanie stanowi standard podstawowy.

2. Tradycyjna Zagroda Lachowska „Kubalówka” - z potrzeby ocalenia dla potomnych i zachowania w macierzystej wsi ostatnich przykładów rodzimej architektury, w samym centrum współczesnego Podegrodzia powstała ''Kubalówka'' - drewniana zagroda lachowska składająca się aktualnie z chałupy, spichlerza i kuźni, wyposażonych w stare, tradycyjne sprzęty. W Zagrodzie organizowane są imprezy kulturalne, pokazy ginących zawodów (garncarstwo, kowalstwo, wypiek chleba, hafciarstwo itp.). Zakres prac obejmować będzie m.in. impregnację budynków w Zagrodzie, obicie ścian spichlerza deskami.

3.       Kaplica św. Anny – z „Kubalówki” przez „Starą Drogę” wyruszamy do Kaplicy św. Anny – najstarszego zabytku Podegrodzia, wpisanego do rejestru zabytków w  2006 roku. Kaplica wzniesiona w 1631 roku w stylu barokowym. Zakres prac obejmować będzie montaż tablicy informacyjnej i koszy na śmieci.

4.    Kapliczka obok Grobli – podążając trasą z Kapliczki św. Anny do Kapliczki obok Grobli mijamy bardzo ważne miejsce dla mieszkańców Podegrodzia – Pomnik bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego wybudowany w miejscu, w których przed laty stał dom Ojca Stanisława – założyciela Zakonu Marianów. Kapliczka obok Grobli pod wezwaniem św. Kunegundy znajduje się w sąsiedztwie X – wiecznego grodu „Grobla” będącego niegdyś siedzibą kasztelana, sprawującego w imieniu księcia władzę nad okolicznymi osadami. Informacje o grodzisku będzie można przeczytać na zamontowanej obok Kaplicy tablicy informacyjnej.

5.       Budynek „Starej Plebanii” – jest kolejnym punktem Ścieżki. Budynek jest miejscem spotkań mieszkańców zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, wspólnotach. Remont obejmował będzie salę spotkań, korytarz i toalety.

6.       Kościół Parafialny św. Jakuba w Podegrodziu – zbudowany w latach 1831 – 1835. Ołtarze z wyposażeniem Kościoła wpisane są do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje o Kościele będzie można przeczytać na zamontowanej tablicy informacyjnej.

 

Tagi