PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ Z TURISTVANDI

           

      Przedstawiciele władz Gminy Podegrodzie (Wójt Gminy Stanisław Łatka; Skarbnik Gminy – Agnieszka Pacholarz; Radni: Misterka Wiesława, Potoniec Danuta, Twardowski Czesław, Kotarba Józef) oraz Zespół Regionalny „Podegrodzie” w dniach od 18 do 20 sierpnia br. wybrali się z gościnną wizytą do Turistvandi, miejscowości leżącej na wschodzie Węgier, znanej przede wszystkim z zabytkowej architektury drewnianej (m.in. XVIII-wiecznego młyna, istniejącego i działającego do dnia dzisiejszego).

 

     Podczas wizyty z zaproszenia występu skorzystał Zespół Regionalny „Podegrodzie”, który propagował kulturę lachowską zagranicą. W wyjeździe udział wzięło 40 osób, które poza przedstawicielami Gminy Podegrodzie, prezentowały regionalne tańce Lachów Sądeckich.

 

        Wyjazd ten był efektem podpisania porozumienia w dniu 25 czerwca br. pomiędzy Miastem Turistvandi (Republika Węgierska) a Gminą Podegrodzie jako zorganizowane spotkanie delegacji miast partnerskich w celu podpisania umowy partnerskiej. Celem zawartego porozumienia było nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i społeczności gmin. Współpraca ta obejmować będzie w szczególności kontakty na płaszczyznach: samorządowej, społeczno – kulturalnej, oświatowej, sportowej, gospodarczej oraz rozwoju turystycznego i wymiany turystycznej.

 

 

        W ramach podpisanej w dniu 19 sierpnia br. umowy partnerskiej Miasto Turistvandi oraz Gmina Podegrodzie podejmą współpracę w zakresie opracowania wspólnych programów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej oraz wszelkiej współpracy uzgodnionej przez strony. 

 

Zobacz galerię zdjęć

Tagi