Od stycznia 2021r. gminny cmentarz obejmuje ZGK

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXIV/270/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15.12.2020r., w sprawie zmiany Uchwały nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu", informujemy iż od dnia 1 stycznia 2021r. sprawy związane z obsługą gminnego cmentarza  komunalnego przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

Tagi