Projekty zrealizowane w 2019 roku

 

klik 🔽🔽🔽 

Zrealizowane projekty w 2019 roku

      🔼🔼🔼

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkole-SPR

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

- w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” dofinansowane z Funduszy Europejskich

- współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Tagi