WYPEŁNIJ ANKIETĘ DO BAZY INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE

W związku z obowiązkiem prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków Wójt Gminy Podegrodzie zwraca się z prośbą do Mieszkańców i Przedsiębiorców o wypełnienie załączonej ankiety.

Uzupełnienie wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym
z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego dlatego mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy nie składali w latach ubiegłych podobnej ankiety proszeni są o potraktowanie sprawy jako ważnej i jej wypełnienie. Pozyskanie danych z ankiet umożliwi Gminie wywiązanie się z obowiązku realizowania w/w programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na Gminę podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Informacje pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków” na terenie Gminy Podegrodzie i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim. 

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie działania polegające na wymianie starego pieca, termomodernizacji oraz zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w Państwa budynkach, zgłaszać w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Wypełnioną ankietę (wersja doc. lub pdf) należy dostarczyć listownie lub osobiście do Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248 pok. 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.surma@podegrodzie.pl.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej:

https://forms.gle/oswVKV1mWJp6t4qy7

 

Załączniki:

  1. Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (wersja .doc - do ściągnięcia poniżej)
  2. Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (wersja .pdf - do ściągnięcia poniżej)
  3. Ankieta wersja ON-LINE: https://forms.gle/oswVKV1mWJp6t4qy7

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Podegrodzie – reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Podegrodziu 248, 33-386 Podegrodzie tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej  wynikającej z Art. 13 rozporządzenia o ochronie danych: RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Podegrodzie w zakładce RODO pod adresem: http://bip.podegrodzie.pl/pl/61824/1/rodo.html

 

Tagi