Mieszkańcy miejscowości Gostwica - przysiółek Kwasowiec

         Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu uprzejmie przypomina, iż w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec” oraz stosownie do zawartych umów przedwstępnych, 28 czerwca upływa termin wykonania przyłączy wodociągowych.

         W związku z powyższym prosimy o zakończenie prac związanych z budową  przyłączy i podpisanie umów na dostawę wody.

 

                                                                                     Dyrektor

             Zakładu Gospodarki Komunalnej

        w Podegrodziu

                                                             (-) mgr inż. Ewelina Skuza

 

Tagi