Wycieczka w ramach zadania publicznego pn. „Alkohol – droga do nikąd”

W dniu 29.05.2019 r. w ramach projektu pn „ Alkohol – droga do nikąd”,  realizowanego
z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przez  Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego odbył  się wyjazd do Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie oraz Zamku Stara Baśń w Grybowie

Tagi

GALERIA