Remont ołtarza w kościele parafialnym w Podegrodziu

 

W dniu 22 lutego 2010 roku Sejmik Województwa małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLI/668/10 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Dzięki staraniom oraz dużemu zaangażowaniu księdza prałata Józefa Wałaszka, parafia otrzymała  dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 tyś. złotych na remont zabytkowego ołtarza, pochodzącego z XVII wieku. Ołtarz św. Józefa nigdy wcześniej nie był odnawiany.

Parafia otrzymała również wsparcie finansowe ze strony Gminy Podegrodzie w wysokości 20 tyś. złotych.

 

 Marszałkowie Województwa Małopolskiego podczas lutowej witzyty w Podegrodziu odwiedzili także Kościół Parafialny

Tagi