KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Wojewódzkie        Centrum     Zarządzania      Kryzysowego      wprowadza            stopień       zagrożenia zanieczyszczeniem   powietrza  i  ostrzega  o  ryzyku  przekroczenia  poziomu  dopuszczalnego  dla  stężenia 24-godzi nnego   pyłu   PMlO   oraz   związanego   z   nim   podwyższonego          stężenia   pyłu   PM2,5   oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy  i  bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni  dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

ograniczyć  duży  wysiłek  fizyczny  na  otwartej  przestrzeni  np.  uprawianie  sportu  lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić                 informacje       na       stronie powietrze.rnalopolska.pł/ jakosc-powietrza,        na       stronie rn onit or i 1rn:.krakow.pios .gov.pl oraz na  stronie m u w.pl w  zakładce  "Komunikaty  dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń Apeluje się do m ieszkańców obszaru o:

w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np. elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co  najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),

zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli  nie stanowią one jedynego  źródła ogrzewania,  podróżowanie komunikacją                          zbiorową     lub     korzystanie     ze    wspólnych     dojazdów     zamiast indywidualnych  podróży  samochodem,  a  na  krótkich  odcinkach  przemieszczanie  się  pieszo  lub rowerem

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Tagi