ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZANIECZYSZCZONEGO DREWNA!

W związku z  pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przypominamy o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu.

 

Za odpad zanieczyszczonego drewna należy uznać m. in.: wytwarzanie w produkcji przemysłowej trociny, wióry, fornir, ścinki i drewno, a także pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np. ramy okienne, meble, płyty wiórowe, panele podłogowe itp.) Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren, metale ciężkie, formaldehydy, fenole, flatanów itp. Spalanie zanieczyszczonego drewna i jego odpadów w gospodarstwach domowych jest naruszeniem przepisów prawa. W stosunku do osób spalających takie odpady mogą zostać nałożone mandaty karne.

 

Na potrzeby własne, jako paliwo może być wykorzystywane jedynie „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami oraz innymi powłokami ochronnymi.

 

Pamiętaj, piec to nie pojemnik na odpady!

 

Załącznik Pismo WIOŚ

Tagi