Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

               Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się  w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie.
  4. Zakończenie sesji.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

 (-) mgr Andrzej Padula

Tagi