Zapraszamy osoby chętne do pracy - robotnik gospodarczy

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy, zapraszamy osoby chętne do pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego do zgłoszenia się do Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 31, tel. 18 448 49 57.

Tagi