Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się  w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
  3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

 (-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi