Listy dla Ziemi 2018 – Akcja Fundacji Arka

W ostatnich dniach dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Podegrodzie pisały „Listy dla Ziemi”.

Tegoroczna tematyka podobnie jak w latach ubiegłych dotyczyła niskiej emisji i gospodarki odpadami. Informowanie o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych, wpływie zanieczyszczeń na zdrowie i środowisko to główny przekaz listów.

Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży za zaangażowanie, udział w akcji oraz napisanie listów.

Tagi