Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez internet

Od 2018r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.

Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub

- płatność do owiec i kóz lub

- płatność niezwiązaną do tytoniu lub

- wypłatę pomocy na zalesianie lub

- przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

 

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia
•    w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
•    na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
•    pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84

-

Tagi