Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  1. Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia  27 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów

 

  1. Uchwała Nr XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów.

 

  1. Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Tagi