Małopolska Konferencja „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenach wiejskich”

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zaprasza na konferencję w dniu 18 stycznia 2018r. o godzinie 10.00.
Temat konferencji: „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenach wiejskich”
Cel konferencji:
1.    Poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczeń substancjami trującymi w tym rakotwórczymi, oddziałującymi na zdrowie człowieka i środowisko.
2.    Zapoznanie ze sposobami zmniejszenia niskich emisji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wytwarzania ciepła i energii.
3.    Zwiększenie udziału OZE w Krajowym Systemie energetycznym.
4.    Szerzenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Konferencja jest skierowana do rolników indywidualnych, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i instytucji samorządowych na terenach wiejskich.
W trakcie konferencji prezentowane będą urządzenia i innowacyjne technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii.


wiecej_informacji.pdf

Tagi