Gabinety profilaktyki lekarskiej w szkołach z terenu Gminy Podegrodzie

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Podegrodzie dotację celową  na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Podegrodzie.

Celem dotacji jest poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Tagi