Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. : „Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów”.

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. : „Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów”.

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu zaprasza mieszkańców z obszaru gmin Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode, osoby w wieku 35+, pozostające bez pracy, kobiety, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne w ramach wdrażania działania komunikacyjnego: „Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów”, które odbędzie się dnia 15.11.2017r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w godz. 9:00-12:00.

 W związku z trwającymi naborami na utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz naborem na rozwój istniejącego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych także tymi formami wsparcia do udziału w spotkaniu.

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR i zakresu wsparcia dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, na tablicach informacyjnych oraz na stronie: www.bramabeskidu.pl, portal Facebook.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo. Pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu udzielają informacji osobom zainteresowanym w siedzibie Stowarzyszenia w godz. 9:00-15:00 oraz pod numerem telefonu 18 547 66 80.

LSR 2016-2023 realizowana przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu  współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej na stronie Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu →

 

 

Tagi